MIXTV1.COM

Očeva prehrana prije začeća može utjecati na metaboličko zdravlje djece

U nedavnoj recenziji objavljenoj u časopisu Nature, skupina istraživača istraživala je kako prije začeća prehrana bogata masnoćama utječe na epididimalne spermatozoide i ulogu mitohondrijske prijenosne ribonukleinske kiseline (mt-tRNA) u utjecaju na metaboličko zdravlje potomstva.

Osim Mendelovog nasljeđa, očevi koriste alternativne rute za međugeneracijski prijenos informacija, uključujući kompleksan, dinamičan i okolišno osjetljiv skup malih nekodirajućih RNA (sncRNA) u zrelim spermatozoidima, koji utječu na embrionalni razvoj i fenotipove odraslih.

Proizvodnja spermija uključuje spermatogenezu i sazrijevanje epididimisa, oba potencijalna prozora osjetljivosti na okoliš.

Pretilost u dječjoj dobi – uočite simptome na vrijeme 

Indeks tjelesne mase oca (BMI) i zdravlje potomstva

Pretilost roditelja značajan je čimbenik rizika za ranu pojavu pretilosti kod djece. Analiza podataka iz Studije Lifestyle Intervention for Everyone (LIFE) Child Study otkrila je da je BMI oca neovisno korelirao s BMI-om potomka.

Očeva prekomjerna tjelesna težina udvostručila je rizik od pretilosti kod potomaka, osobito kada su majke bile mršave. Ovaj je učinak bio pojačan pretilošću oca i bio je povezan s inzulinskom rezistencijom.

Očeva prehrana prije začeća može utjecati na metaboličko zdravlje djeceShutterstock

Reverzibilan mehanizam

U studiji koja je uključivala mlade finske volontere, utvrđeno je da su mt-tsRNA pozitivno povezane s BMI. Nalazi sugeriraju da mt-sncRNA igraju važnu ulogu u odgovoru na metaboličke izazove kod ljudi.

Zreli spermatozoidi mogu aktivno prepisivati ​​mt-tRNA, a ti su prijepisi pojačani nakon prehrane bogate nezdravim masnoćama. Analiza je pokazala da su mt-tsRNA prvenstveno prisutne u spermatozoidima, podupirući njihovu ulogu kao dinamičkih molekularnih signala koji reagiraju na promjene u okolišu.

Očeva prehrana prije začeća može utjecati na metaboličko zdravlje djeceShutterstock

Studija pokazuje da akutna prehrana bogata nezdravim masnoćama ili genetska indukcija mitohondrijske disfunkcije kod muških miševa dovodi do poremećaja homeostaze glukoze u njihovih muških potomaka.

To je povezano s nakupljanjem mt-tRNA u zrelim spermatozoidima, koji se prenose u oocite pri oplodnji, što rezultira promijenjenom transkripcijom gena u ranim embrijima. Ovaj reverzibilni mehanizam sugerira da metaboličko zdravlje oca može utjecati na potomstvo putem mitohondrijskih signala.

H. A.

PROČITAJ VIŠE... https://ordinacija.vecernji.hr/zdravlje/oceva-prehrana-prije-zaceca-moze-utjecati-na-metabolicko-zdravlje-djece/

ZAGREB WEATHER

POPULARNO

www.mixtv1.com